Izobraževanje za naročnike Trgoskopa

Novosti s katerimi smo nadgradili aplikacijo Trgoskop bomo za naročnike Trgoskopa  predstavili na brezplačnem izobraževanju »Razgalimo podatke ETN in prečiščene podatke za še boljše cenitve nepremičnin – s Trgoskopom

TERMIN:  V sredo, 15. septembra 2021 od 9:00 do 12:00 v M Hotelu v Ljubljani.

PROGRAM:

9:00  –  9:10    Uvodni nagovor in pozdrav organizatorja (mag. Roman Rener, GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE)

9:10  –  10:40  Predavanje: »Razumevanje podatkov ETN in prečiščenih podatkov za potrebe ocenjevanja vrednosti pravic na nepremičninah« (Leon Maričič, GURS)

10.40 – 11:00  Odmor za kavo 

11:00 – 12:00  Predavanje: »Prikaz nadgradenj v novi različici Trgoskopa« (mag. Nika Mesner, ARVIO)

12:00   Zaključek

PRIJAVA: Za prijavo se registrirajte na spletnem naslovu: https://forms.gle/3czkWotSkSyUaCpr9

ROK ZA PRIJAVO: 10. september 2021 oziroma do zasedenosti prostih mest

Izobraževanja se lahko udeležijo naročniki s sklenjeno naročnino na Trgoskop. Število udeležencev iz istega podjetja je omejeno na število licenc, ki jih ima podjetje za uporabo Trgoskopa.

Dogodek bo izveden z upoštevanjem aktualnih ukrepov in priporočil NIJZ za zajezitev epidemije COVID-19. Udeleženci dogodka morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020

Na portalu smo objavili poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Letno poročilo in vsa ostala poročila si laho ogledate tukaj.

»Ljubljana, 5. 8. 2021 – Geodetska uprava RS je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020.

Leta 2020, ki ga je v vseh pogledih zaznamovala epidemija COVID-19, je bil obseg trgovanja na slovenskem nepremičninskem trgu manjši kot pred epidemijo, cene nepremičnin pa so še naprej rasle. Letos se je promet z nepremičnimi zmanjševal do februarja, ko je prenehala prepoved opravljanja terenskih ogledov nepremičnin. Po normalizaciji poslovanja z nepremičninami je število transakcij z nepremičninami poskočilo in bilo aprila že na približno enaki ravni kot v letu pred epidemijo. Glede na preliminarne podatke pa se je rast cen stanovanjskih nepremičnin letos celo nekoliko pospešila.

Število realiziranih transakcij s stanovanjskimi nepremičninami (stanovanja v večstanovanjskih stavbah in stanovanjske hiše) se je lani v primerjavi z »normalnim« letom 2019 na ravni države zmanjšalo za 17 odstotkov, število transakcij s poslovnimi nepremičninami (pisarne in lokali) pa kar za 30 odstotkov. Zmanjšanje števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami je bilo skoraj izključno posledica omejevalnih ukrepov države za zajezitev epidemije, ki so večino časa omejevali tudi normalno poslovanje z nepremičninami. Povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah se v času epidemije namreč ni zmanjšalo. Večji padec števila transakcij s poslovnimi nepremičninami pa kaže, da se je zaradi negotovosti poslovnih subjektov glede gospodarskih posledic epidemije zmanjšalo povpraševanje po poslovnih nepremičninah.

Skupno število transakcij kmetijskih in gozdnih zemljišč je lani na ravni države upadlo za 12 odstotkov. Število transakcij z zazidljivimi zemljišči se je lani kljub epidemiji celo povečalo, in sicer v primerjavi z letom 2019 za 4 odstotke. To je predvsem posledica vse večjega povpraševanja po zemljiščih za gradnjo družinskih hiš, ki se tako kot tudi povpraševanje po stanovanjskih hišah, zaradi visokih cen stanovanj v večjih mestih, vse bolj seli na obrobje oziroma v okolico le-teh.

Na povpraševanje in ponudbo po stanovanjskih nepremičninah in zemljiščih za njihovo gradnjo epidemija torej ni imela večjega vpliva. Povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah in zemljiščih za njihovo gradnjo je ostalo veliko, ponudba pa z novogradnjami še vedno zaostaja za povpraševanjem. Tako v urbanih središčih in na turistično zanimivih območjih povpraševanje precej presega ponudbo in cene nepremičnin rastejo. Veliko povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah kljub visokim cenam vzdržujejo predvsem zgodovinsko nizke obrestne mere in veliki prihranki prebivalstva. Nizke obrestne mere spodbujajo tako nakupe nepremičnin za lastno uporabo kot naložbene nakupe in investicije v gradnjo novih stanovanj za tržno prodajo.

Na ravni države so bile cene stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo leta 2020 v primerjavi z letom 2019 višje za 3 do 4 odstotke. Cene nepremičnin so bile lani višje praktično povsod po državi, verjetno pa so zaradi epidemije vendarle zrasle nekoliko manj, kot bi sicer. Rast cen stanovanjskih nepremičnin se je nadaljevala tudi v prvem četrtletju letošnjega leta. Poleg omejene ponudbe novih stanovanj na rast cen stanovanjskih nepremičnin pri nas vse bolj ustvarja pritisk tudi občutna rast cen gradbenega materiala, ki je predvsem posledica globalnega zviševanja cen transporta in surovin zaradi pandemije.

Razlike v cenah nepremičnin po Sloveniji so velike in se zaradi razlik v rasti cen po obratu cen leta 2015 še povečujejo. Najvišje so cene nepremičnin v Ljubljani, v gorenjskih in obalnih turističnih krajih (Kranjska Gora, Bled, Portorož, Piran), v okolici Ljubljane (Lavrica, Škofljica, Brezovica, Grosuplje, Domžale, Trzin, Mengeš, Medvode) in v Kranju. Na teh območjih so praviloma cene nepremičnin v zadnjih petih letih tudi najbolj zrasle. Z izjemo obalnega območja, kjer sicer še vedno visoka rast cen ni bila med najvišjimi, tako da so cene stanovanjskih nepremičnin v Kranjski Gori in na Bledu v zadnjem času že presegle cene v obalnih krajih.«

Preliminarno letno poročilo 2020

Na portalu smo objavili preliminarno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Preliminarno poročilo in vsa ostala poročila so zbrana tukaj.

»Ljubljana, 19. 3. 2021 - Geodetska uprava RS je na spletnih straneh objavila preliminarno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020.

Preteklo leto je v vseh pogledih po vsem svetu zaznamovala epidemija Covid-19. Odločilno je vplivala tudi na dejavnost nepremičninskega trga pri nas. Normalno nepremičninsko trgovanje je bilo zaradi državnih ukrepov za zajezitev epidemije najprej onemogočeno v času prve razglasitve epidemije spomladi, nato pa še od razglasitve drugega vala epidemije oktobra do sredine letošnjega februarja oziroma prehoda epidemije v tako imenovano oranžno fazo. Trgovanje z nepremičninami se je v primerjavi z letom prej občutno zmanjšalo, cene stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za gradnjo stavb pa so kljub temu še nekoliko zrasle, saj je povpraševanje po njih veliko in presega ponudbo.«  Vir:GURS

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020

Na portalu smo objavili polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Polletno poročilo in vsa ostala poročila so zbrana tukaj.

Posnetek predstavitve novega Trgoskopa

Zahvaljujemo se Vam za udeležbo na predstavitvi novega Trgoskopa

V torek 24. 11. 2020 je potekala predstavitev nove verzije aplikacije Trgoskop v obliki Zoom Webinarja.

Posnetek Webinarja je za vse registrirane uporabnike sedaj dostopen na povezavi tukaj

Gesla za ogled so registrirani uporabniki prejeli na svoj elektronski naslov.

V koliko bi si želeli posnetek pogledati in gesla še nimate, nam pišite na info@trgnepremicnin.si

Posnetek predstavitve bo na voljo do konca meseca novembra.

Nova verzija aplikacije Trgoskop

Geodetski Institut Slovenije in podjetje Arvio združujeta znanja in izkušnje ter svojim strankam ponujata nadgrajeno aplikacijo Trgoskop. Dolgoletne izkušnje Instituta na področju nepremičninskih evidenc in poznavanje naprednih tehnologij, ki jih v partnerstvo prinaša Arvio, bodo tudi v prihodnje omogočale razvoj novih, izboljšanih rešitev za učinkovitešje delo nepremičninskih strokovnjakov. Predstavitveni video si lahko ogledate tukaj.

Letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu

Na portalu smo objavili poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Letno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2019

Na portalu smo objavili polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Polletno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu

Na portalu smo objavili poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2018, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Letno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2018

Na portalu smo objavili polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2018, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Polletno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Trgoskop - nadgradnja uvoza podatkov

Izvedli smo nadgradnjo uvoza podatkov zaradi spremembe strukture posredovanja podatkov o poslih iz evidence trga nepremičnin, ki jo je izvedla GURS. S tem je odpravljena napaka (ne) popolnosti podatkov o poslih v Trgoskopu (manjkajoča cena).

Trgoskop - posli brez pogodbene cene

Vsem uporabnikom aplikacije Trgoskop se opravičujemo za nepopoln prikaz podatkov  o novejših poslih v Trgoskopu. 

Posli brez cene se nanašajo na vse posle, ki smo jih prevzeli v aprilu 2018 (datumi sklenitve teh poslov so marec ali april 2018. Posodobitev Trgoskopa zaradi spremenjene strukture izdajanja podatkov je v teku, podatki o pogodbeni ceni novejših poslov bodo predvidoma na voljo v začetku naslednjega tedna.

Hvala za razumevanje.

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu

Na portalu smo objavili polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2017, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Polletno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016

Na portalu smo objavili poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Letno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu

Na portalu smo objavili polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Polletno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu

Na portalu smo objavili poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2015, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Letno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Posodobitev podatkov v aplikaciji Trgoskop

V aplikaciji Trgoskop smo posodobili podatke z novimi posli, dodanimi v bazo ETN v zadnjem tednu. V obdobju od 29. januarja do 4. februarja 2016 je bilo evidentiranih 521 poslov. Z aplikacijo Trgoskop lahko sedaj dostopate do podatkov o 406.930 poslih z nepremičninami.

Oglaševane cene nepremičnin za 2. četrtletje 2015

Izračunali smo statistike oglaševanih cen nepremičnin za 2. četrtletje 2015 (januar - marec). V izračunu je upoštevana baza oglasov, ki so objavljeni na portalu Nepremicnine.net. Metedologijo izračuna statistik smo razvili na Geodetskem inštitutu Slovenije. Rezultate izračunov t.j. povprečne oglaševane cene posameznih vrst nepremičnin in grafične predstavitve teh podatkov redno objavljamo v rubriki Stanje trga.

Oglaševane cene nepremičnin za 1. četrtletje 2015

Izračunali smo statistike oglaševanih cen nepremičnin za 1. četrtletje 2015 (januar - marec). V izračunu je upoštevana baza oglasov, ki so objavljeni na portalu Nepremicnine.net. Metedologijo izračuna statistik smo razvili na Geodetskem inštitutu Slovenije. Rezultate izračunov t.j. povprečne oglaševane cene posameznih vrst nepremičnin in grafične predstavitve teh podatkov redno objavljamo v rubriki Stanje trga.

Zahvala za udeležbo na predstavitvi novega Trgoskopa

V sredo, 1. aprila 2015, smo organizirali brezplačno predstavitev nove verzije aplikacije Trgoskop.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate gradivo, ki je bilo predstavljeno na izobraževanju:

Vsem, ki ste se izobraževanja udeležili se zahvaljujemo za udeležbo in konstruktivno razpravo. Vaše pobude in predloge o nadgradnjah bomo skušali realizirati. O razvoju nadgradenj, ki bi Vam koristile pri delu, Vas bomo obveščali. Vabimo Vas, da se nam pridružite tudi v prihodnje in da spremljate razvoj našega portala ter aplikacije.