Mnenja uporabnikov

"Veseli nas odločitev Geodetskega inštituta Slovenije o razvoju portala Trg nepremičnin, s katerim bo poskušal zadostiti večji del strokovnih potreb in želja strokovnjakov z nepremičninskega področja. Podatki, informacije, analize, članki, trendi in drugi strokovni elementi na področju nepremičnin so praktično nepogrešljivi na vseh področjih nepremičninskega odločanja, zato je pomembno, da se portal v prihodnje nadgrajuje in izpopolnjuje. Glede na to, da je Geodetski inštitut Slovenije javni zavod, ki prav tako sledi ciljem javnega interesa, bo Geodetska uprava RS pri razvoju portala strokovno sodelovala z Geodetskim inštitutom Slovenije."

"Dobro jutro portal Trg nepremičnin!"

Mag. Dušan Mitrović,
direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin na Geodetski upravi RS

 

"Trgoskop brez dvoma zagotavlja najboljši pregled podatkov o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami na slovenskem trgu. Priporočam ga vsem, ki so kakorkoli poklicno povezani z nepremičninami. Prepričan sem, da bo z ostalimi nepremičninskimi informacijami, ki jih nudi portal Trg nepremičnin, nepogrešljiv vir podatkov za strokovnjake na nepremičninskem področju in vse druge aktivne udeležence nepremičninskega trga."


Aleš Perovšek,
vodja Sektorja za trg nepremičnin Urada za množično vrednotenje nepremičnin na Geodetski upravi RS