Seminar o bonitiranju zemljišč

 

 

Vabimo vas na seminar

VZPOSTAVITEV, DOLOČANJE IN VODENJE  BONITETE ZEMLJIŠČ

v petek, 17. februarja 2012,

v M hotel v Ljubljani.Zakaj je tema pomembna?

V skladu s 160. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS št. 47/2006) in 13. členom Zakona o dohodnini (Ur.l.RS, št. 106/2010) podatki o katastrski kulturi, katastrskem razredu in vrstah rabe, razen zemljišč pod stavbo, letos prenehajo veljati in se bodo po uradni dolžnosti izbrisali iz evidence zemljiškega katastra. Vsi dosedanji uporabniki katastrske klasifikacije si bodo morali v tem obdobju svoje predpise in metodologije prilagoditi z novimi evidencami o zemljiščih. Zakon uvaja kot nadomestilo dosedanji proizvodni sposobnosti zemljišča v zemljiškem katastru novo evidenco - boniteto zemljišča, ki je z vzpostavitvijo vstopila v veljavo leta 2008. Podatki soe že sestavni del izračuna pri plačilih sprememb namembnosti, vrednotenju nepremičnin in v bodoče tudi katastrskega dohodka.

Seminar bo potekal od 9.00 do 12.00 v M hotelu v Ljubljani.

PREDAVATELJ: Janez Košir (Geodetska uprava Republike Slovenije)

Predavatelj bo predstavil vzpostavitev, določanje in vodenje bonitete zemljišč in povezavo z drugimi evidencami.

Kotizacija za izobraževanje je 120,00 EUR skupaj z DDV in vključuje izobraževanje, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi, pogostitev med odmorom. Vsak nadaljnji udeleženec iz iste ustanove ima 10 % popusta. Naročnikom na aplikacijo Trgoskop nudimo 30 % popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacijo je potrebno poravnati pred izobraževanjem, na poslovni račun 01100-6030348025, odprt pri Upravi za javne prihodke v Ljubljani. Prosimo vas, da pri plačilu navedete sklic: 00-170212.

 

PRIJAVE

sprejemamo do 15. februarja 2012 oz. do zasedenosti prostih mest, in sicer:


•    preko spletne prijave
•    po elektronski pošti: isg@gis.si
•    po faxu 01/425 06 77 ali
•    na naslov: Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu isg@gis.si ali na telefonski številki 01 200 29 35.

Vabljeni!

 

PRIROČNIK ZA BONITIRANJE ZEMLJIŠČ

V novembru 2011 smo izdal Priročnik za bonitiranje zemljišč, ki je nepogrešljiv pri izvajanju sprememb bonitete. Vsebuje merila, navodila in standarde za izvajanje terenskih meritev in opisov na zemljiščih.

V zelo okrnjeni obliki je bila vsebina zajeta v dosedanjem Pravilniku za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (»rjava knjižica«), ki z letom 2012 preneha veljati.


Nov priročnik priporočamo vsem, ki se ukvarjajo z določanjem bonitete zemljišč, in tudi vsem tistim, ki se s samim bonitiranjem dnevno ne srečujejo, morda pa iščejo rešitve pri ocenah zemljišč pri drugih zemljiških operacijah in vrednotenjih.

Natančneje si lahko vsebino priročnika ogledate tukaj.

Naročite svoj izvod še danes!