Sodelovanje na posvetu

Geodetski inštitut Slovenije je 14. in 15. novembra sodeloval na 24. tradicionalnem posvetu "Poslovanje z nepremičninami" v Portorožu. Poleg razstavnega prostora in predstavitve naših aplikacij Trgoskop, NEP in NValuta (več na www.trgnepremicnin.si), smo izvedli vrsto strokovnih in poslovnih razgovorov z udeleženci. Prvi dan je bilo največ pozornosti in polemike namenjene novemu davku na nepremičnine, saj se je novi zakon prav v času posveta sprejemal v parlamentu RS. Drugi dan je bil namenjen različnim strokovnim temam. Geodetski inštitut je sodeloval s strokovnim referatom: Povečanje transparentnosti trga nepremičnin z uporabo sodobnih tehnologij za določanje vrednosti nepremičnin, ki ga je predstavila Nika Mesner