Polletno poročilo 2013

Po podatkih Polletnega poročila o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za leto 2013 je zaznati nekoliko opaznejši padec prometa s stanovanjskimi nepremičninami. Nadaljeval se je trend upada prometa s stanovanji, ki smo mu z izjemo rahlega porasta v prvem polletju preteklega leta priča že vse od oživitve trga v prvi polovici leta 2010. Upadel je tudi promet s hišami, za katere je bilo po oživitvi trga značilno celo rahlo naraščanje števila evidentiranih prodaj.

Evidentirani obseg prometa s stanovanji in hišami je bil v letošnjem prvem polletju skoraj za polovico manjši kot v drugi polovici leta 2007, ko smo evidentirali rekordno število prodaj. V primerjavi s prvim polletjem 2010 je bilo število evidentiranih prodaj stanovanj manjše za več kot petino, še vedno pa je bilo skoraj polovico večje kot v prvi polovici leta 2009, ko je kriza slovenskega nepremičninskega trga prvič dosegla dno. Število evidentiranih prodaj hiš je bilo v primerjavi s prvim polletjem 2010 približno 10 % manjše, v primerjavi s prvim polletjem 2009 pa je bilo kar trikrat večje.

Polletno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2013

Vir: Geodetska uprava RS