V Uradnem listu objavljen nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A)

Državni zbor je v oktobru sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju  nepremičnin, ki sistemsko ureja posredovanje in zbiranje podatkov v Evidenco trga nepremičnin ter uvaja spremembe v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin.

Zakon uvaja obvezno pošiljanje podatkov o najemnih in kupoprodajnih poslih v Evidenco trga nepremičnin. Na novo ureja obveznost prodajalcev za poročanje o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, DURS za poročanje o poslih, ki so obdavčeni z DPN ter obveznost najemodajalcev, da posredujejo podatke o najemnih poslih. Nepremičninski posredniki, notarji, občine in upravne enote pa ne bodo več obvezani k posredovanju podatkov o sklenjenih poslih.

Zakon predvideva tudi spremembe v množičnem vrednotenju nepremičnin. Modeli vrednotenja bodo določeni na podlagi vrste rabe in ne več po vrsti nepremičnine. Poleg tega bodo poenostavljeni postopki v zvezi s poskusnim izračunom vrednosti in obveščanjem lastnikov nepremičnin.

Zakon bo začel veljati 17. Novembra 2011 nova obveznost pošiljanja podatkov v Evidenco trga nepremičnin pa se bo, zaradi potrebe po prilagoditvi programske podpore, začela izvajati z zamikom.

Vir: UL RS 87/2011