Kateri podatki se uporabljajo v aplikaciji Trgoskop?

Trgoskop črpa podatke o poslih iz državne baze Evidenca trga nepremičnin (v nadaljevanju ETN), ki jo vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS. Baza podatkov o poslih v Trgoskopu se osvežuje enkrat tedensko.

V bazi ETN se vodijo posli, ki jih posreduje Davčna uprava RS, notarji, nepremičninske družbe, upravne enote in občine. Na ta način se v bazo ETN steka (skoraj) popoln zajem podatkov za kupoprodajne posle:


•    ki so obdavčeni z Davkom na promet z nepremičninami (DPN),
•    ki jih posredujejo nepremičninske družbe in
•    na podlagi katerih notarji sestavijo javno listino.

V bazi ETN je (zaenkrat še) pomanjkljivo evidentiranje poslov, ki so obdavčeni z DDV. To so predvsem prodaje novogradenj, ki jih prodajajo investitorji preko lastnih prodajnih služb in prodaje med pravnimi osebami. Z novim zakonom o množičnem vrednotenju se bo predvidoma v drugi polovici 2012 pričelo tudi z zbiranjem poslov, ki so obdavčeni z DDV in najemnih poslov. Tako bo zajem poslov z nepremičninami popolnejši kot danes.

!Ko bodo na voljo podatki o najemnih poslih in kupoprodajnih poslih, obdavčenih z DDV, v bazi ETN, jih bo mogoče pregledovati tudi v Trgoskopu.