Pri industrijskih nepremičninah se kot pripadajoče zemljišče industrijske stavbe smatra zemljišče v velikosti dvakratnika zemljišča pod stavbo (ZPS). Zakaj v N€P-u ni polja za vnos podatka o ZPS?

Pri vrednotenju zemljišč, ki ga označimo kot funkcionalno zemljišče industrijske stavbe, se po modelu IND vrednoti samo parcele, ki ležijo pod stavbo. Maksimalna velikost zemljišča, ki se lahko vrednoti po modelu IND, je določena kot dvakratnik zemljišča pod stavbo (fundus stavbe). Preostalo zemljišče se vrednoti glede na preostale stavbe, ki ležijo na parceli, namensko in dejansko rabo zemljišča.

V N€P-u se v obrazcu za vnos podatkov o nepremičnini, ki se vrednoti po modelu IND ne vpisuje podatek o ZPS, temveč se vpiše samo površino zemljišča, ki se vrednoti po modelu IND (polje Pripadajoče zemljišče k delu stavbe). Če je površina parcele oz. parcel manjša od dvakratnika ZPS, se vpiše površino parcele; če je površina parcele oz. parcel večja od dvakratnika ZPS, se vpiše dvakratnik ZPS.

Primer:

Nepremičnina (raba 1251001 – industrijski del stavbe), površina parcele na kateri leži stavba je 1500 m2, zemljišče pod stavbo je 700 m2, dejanska raba je 100% pozidano zemljišče.

Izračun vrednosti zemljišča v N€P-u:

Površina zemljišča, ki vrednoti po modelu IND

Pzemljišča = min {Pparcele, 2*ZPS} = 1400 m2

 

Preostanek parcele (100 m2) se vrednoti glede na dejansko rabo parcele – pozidano zemljišče.

Vrednost preostanka parcele se izračuna po modelu Pozidana zemljišča