Kako poteka iskanje poslov v Trgoskopu?

Za iskanje poslov  lahko uporabite 3 različne tipe iskanj:


•    osnovno iskanje
•    napredno iskanje in
•    grafično iskanje.

Osnovno iskanje omogoča iskanje poslov v bazi poslov na podlagi 3 osnovnih kriterijev:
•    vrsta nepremičnine,
•    datum sklenitve pogodbe in
•    lokacija nepremičnine.

!Posle s stavbami in deli stavb lahko iščemo po občini, naselju in/ali ulici, kjer se le-ta nahaja. Medtem, ko posle z zemljišči lahko iščemo samo po občini.

Napredno iskanje omogoča iskanje poslov po večini izmed atributov poslov in nepremičnin, ki se vodijo v  Evidenci trga nepremičnin. Pri določenih iskalnih poljih so na voljo tudi logični operatorji kot npr. Enako, Različno od, Od- Do, Vsebuje, Ne vsebuje, Večje od. Skupina osnovnih iskalnih polj se prikaže na vrhu strani, medtem ko posebne iskalne pogoje, ki se nanašajo na posamezne vrste nepremičnin (stavba z zemljiščem, dela stavbe in zemljišče) po potrebi odpremo z gumbi »Pogoji o…«.

Grafično iskanje omogoča iskanje poslov na poljubnem območju. Območje iskanja je določeno s poljubno točko in oddaljenostjo od le-te. Z gumbom Določi lokacijo se odpre grafično okno, v katerem se izbere osrednjo točko območja iskanja poslov. Točka se določi grafično na karti ali na podlagi imena ulice, trga, kraja. Nato potrdite izbor (gumb Potrdi lokacijo) in zapustite grafično okno. Nato vpišete še polmer iskanja, s katerim definirate maksimalno oddaljenost iskanih poslov od izbrane točke.

Nekaj praktičnih primerov iskanj si lahko ogledate tukaj.