Nekaj praktičnih primerov uporabe Trgoskopa

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj praktičnih primerov uporabe osnovnega, grafičnega in naprednega iskanja poslov v Trgoskopu.

Primeri uporabe osnovnega iskanja

Zanimajo me posli v letu 2010, katerih predmet prodaje so bila stanovanja v Logatcu.

Vrsta nepremičnine: del stavbe (stanovanje)
Datum: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Občina: -
Naselje: Logatec
Ulica: -

Primeri uporabe naprednega iskanja

Zanimajo me posli z zemljišči za gradnjo v občini Vrhnika v zadnjih 6-ih mesecih, kjer je bila kupec fizična oseba. Zanimajo me samo prodaje na prostem trgu.

Vrsta pravnega posla: Prodaja na prostem trgu
Datum sklenitve pogodbe: od 1.9.2010 do 1.3.2010
Pogoji o zemljišču:
Vrsta zemljišča: zemljišče za gradnjo
Občina: [Enako] Vrhnika
Vrsta pogodbene stranke: kupec
Pravno-organizacijska oblika: fizična oseba

Zanimajo me posli s stanovanji v soseski Sončni Log v Logatcu v letu 2010.

Datum sklenitve pogodbe: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Pogoji o delu stavbe:

Vrsta dela stavbe: Stanovanje
Naselje: [Enako] Logatec
Ulica: [Vsebuje] Sončni

Zanimajo me posli s stanovanjskimi stavbami v občini Brda , vendar ne v naselju Dobrovo za leto 2010.

Datum sklenitve pogodbe: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Vrsta stavbe: eno- ali dvostanovanjska stavba
Občina: [Enako] Brda
Naselje: [Različno od] Dobrovo

Primer uporabe grafičnega iskanja

Zanimajo me posli v letu 2010, katerih predmet prodaje so bila stanovanja v okolici Prešernovega trga (500 m).

Vrsta nepremičnine: del stavbe (stanovanje)
Datum: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Lokacija: (izbrana na karti)
Polmer iskanja: 0,5

Glejte tudi Navodila za uporabo Trgoskopa (kratka verzija, dolga verzija).