CELOVIT VPOGLED V TRG SLOVENSKIH NEPREMIČNIN

Spletni portal Trg nepremičnin omogoča celovit vpogled v trg slovenskih nepremičnin. Grafični prikazi podatkov o stanju trga nepremičnin in aplikacija Trgoskop, ki omogoča enostaven vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami,vam bosta ustvarili jasno sliko o dogajanju na slovenskem nepremičninskem trgu.

Kaj mi omogoča portal Trg nepremičnin?

  • spremljanje gibanja cen in prometa z nepremičninami v Sloveniji. Več...
  • seznanjanje z aktualnimi novicami s področja nepremičnin
  • listanje po pregledno zbranih periodičnih poročilih o trgu nepremičnin, ki jih pripravlja GURS
  • priprava izobraževanj na temo nepremičnin in prostorskih podatkov
  • uporabo aplikacije Trgoskop, ki omogoča vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami. Več...

Od 17.4 2012 naprej je uporabnikom na voljo tudi aplikacija N€P, ki omogoča izračun posplošene tržne vrednosti poljubne nepremičnine na podlagi metodologije množičnega vrednotenja, ki jo je razvila Geodetska uprava RS. Več o aplikaciji...

Komu je namenjen portal Trg nepremičnin?

Spletni portal Trg nepremičnin je namenjen vsem, ki jih zanima stanje trga nepremičnin v Sloveniji. Prizadevamo si, da z vsebino portala zajamemo in ponudimo glavne teme iz nepremičninskega tako strokovni kot tudi splošni javnosti.