Pojasnila o izračunu vrednosti nepremičnin

Aplikacija N€P omogoča izračun posplošene vrednosti nepremičnin za poljubno (lahko tudi fiktivno) nepremičnino na območju Republike Slovenije. Izračun ni pogojen z dejanskim obstojem nepremičnine v naravi. Z aplikacijo N€P lahko izračunate posplošeno vrednost nepremičnine za naslednje vrste nepremičnin:

 • stanovanja,
 • hiše,
 • garaže,
 • pisarne,
 • lokale,
 • industrijske stavbe,
 • stavbe s težko industrijo,
 • zidanice,
 • kmetijske stavbe,
 • stavbe za javno rabo,
 • druge stavbe,
 • zemljišča za gradnjo stavb,
 • pozidana zemljišča,
 • kmetijska zemljišča,
 • gozdna zemljišča,
 • druga zemljišča in
 • posebne nepremičnine.

Izračun vrednosti nepremičnin v aplikaciji N€P temelji na metodologiji izračuna posplošene vrednosti nepremičnin, ki jo je Vlada RS potrdila 24.11.2011 z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja (UL RS št. 95/11). Uredba o določitvi modelov vrednotenja določa:

 • vrednostne cone, ravni in pripadajoče vrednostne tabele za posamezen predlagan model vrednotenja
 • točkovnike, točkovne razrede in vrednostne faktorje po modelih vrednotenja nepremičnin
 • enačbe in način izračuna vrednosti po modelih vrednotenja nepremičnin in
 • podatki o nepremičninah, ki se bodo uporabili za izračun vrednosti nepremičnin po modelih vrednotenja nepremičnin.

Izračunane vrednosti so indeksirane skladno z Uredbo o določitvi indeksov vrednotenja nepremičnin UL RS, št. 79/2013 z dne 27.9.2013 in z Uredbo UL RS št. 13/2015. Več informacij o modelih vrednotenja je na voljo v Zbirki vrednotenja nepremičnin.