N€P - Predstavitev aplikacije

Vpišite lokacijo, vrsto in lastnosti poljubne nepremičnine in si sami izračunajte posplošeno tržno vrednost nepremičnine na podlagi metodologije množičnega vrednotenja, ki jo je razvila Geodetska uprava RS


 

Aplikacija N€P omogoča izračun posplošene vrednosti poljubne nepremičnine na podlagi vnesenih podatkov o nepremičnini in načinom izračuna, ki je skladen z metodologijo množičnega vrednotenja Geodetske uprave RS. Nepogrešljivo orodje tako za strokovne uporabnike (cenilce, nepremičninske agencije, banke, investitorje, zavarovalnice, analitike, ipd.) kot tudi za fizične uporabnike (prodajalce oz. kupce nepremičnin).

Kaj omogoča N€P

  • izračun posplošene tržne vrednosti poljubne nepremičnine (tudi fiktivne) na območju Slovenije
  • pregled in oddaljenosti do družbene infrastrukture (javni promet, zdravstvo, gostinstvo, kultura, zabava, rekreacija, uprava in varnost)

Brezplačen preizkus aplikacije N€P

Izračun vrednosti nepremičnin v aplikaciji N€P temelji na metodologiji izračuna posplošene vrednosti nepremičnin, ki jo je Vlada RS potrdila 24.11.2011 z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja (UL RS št. 95/11). Izračunane vrednosti so indeksirane skladno z Uredbo o določitvi indeksov vrednotenja nepremičnin UL RS, št. 79/2013 z dne 27.9.2013, in z  Uredbo UL RS št. 13/2015.

Več informacij o izračunu