Nadgradnja aplikacije Trgoskop

Aplikacijo Trgoskop smo razvili in vam jo prvič ponudili leta 2011. Z vsakim letom se krog njegovih uporabnikov z različnih strokovnih področij širi. Za nekatere je postal orodje brez katerega si težko predstavljajo vsakdanje delo. Napredek tehnologije ter uporabniške izkušnje, ki jih delite z nami, rojevajo nove zahteve in ideje, zato Trgoskop stalno posodabljamoin izboljšujemo.

12. 1. 2021 NOV Trgoskop smo nadgradili

V oba paketa Trgoskopa  (LITE in PRO)  smo dodali:

 • pregledovalnik poslov na zamljevidu
 • možnost shranjevanja poslov v košarice

Na zemljevidu je sedaj mogoče dinamično pregledovati in izbirati posle, ki ustrezajo vašim iskalnim kriterijem. Na zamljevidu so povezave do vseh podrobnih podatkov o poslu in nepremičnini. V nogi zemljevida se izpisujejo podatki, ki jih lahko že na zemljevidu izbirate in označujete za nadaljnji izvoz in obdelavo.

Košarice omogočajo shranjevanje poslov v skupine. Lahko jih poljubno organizirate, v njih dodajate nove posle ali  obstoječe odstranite. Vsem ativnim naročnikom bomo prenesli košarice iz starega Trgoskopa v novo verzijo.

Predstavitveni video za zamljevid in košarice:

 

1. 7. 2020 - NOV Trgoskop 

V letu 2020 smo aplikacijo Trgoskop v celoti prenovili.

Novosti:

 • ukinjen sistem žetonov
 • popolnoma prenovljen iskalnik
 • povezava na dodatne podatkovne baze
 • razširjene možnosti izvoza podatkov
 • ožji in širši nabor podatkov za izvoz
 • shranjevanje iskanj za kasnejšo uporabo
 • orodje za izvedbo statistične analize in izdelave grafov
 • prikaz novic in statistik iz področja nepremičnin

Predstavitveni video fukncionalnosti NOVEGA Trgoskopa

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

1. 4. 2019 - Nadgradnja aplikacije Trgoskop

V aplikacijo Trgoskop smo dodali funkcionalnosti: 

 • spreminjanje gesla
 • dopolnjen iskalnik na zamljevidu
 • izvoz podatkov o prodanem solastniškem deležu 
 • iskanje enostavnih poslov (poslih z eno sestavino)
 • iskanje po naselju (dodano v naprednem iskalniku)

 

1. 10. 2015 - Nadgradnja aplikacije Trgoskop

 Na podlagi prejetih pripomb, idej in pobud smo nadgradili aplikacijo Trgoskop. Dodane so naslednje funkcionalnosti:

 • iskalnik lokacije na zemljevidu  po imenu naselja in ulice
 • razširjen nabor podatkov pri izvozu v XLS datoteko (delež prodaje, trajanje najema)

 

13. 4. 2015 - Nadgradnja aplikacije Trgoskop

Na podlagi pripomb, idej in pobud, ki smo jih prejeli s strani uporabnikov smo izvedli prvo nadgradnjo novega Trgoskopa. Odpravljene so bile nekatere napake in dodane funkcionalnosti:

 • iskalnik po občini, namenski rabi in dejanski rabi dela stavbe;
 • v XLS datoteko so dodani naslednji podatki: stopnja DDV, trajanje najema, naslov nepremičnine, namenska raba in dejanska raba dela stavbe;
 • odpravljena napaka pri iskanju po KO;
 • odpravljena napaka pri zapisu datuma v XLS datoteko;
 • odpravljena napaka pri izračunu povrpečne cene na kvadratni meter;
 • in druge drobne napake).

 

12. 12. 2014 – Popolna prenova aplikacije Trgoskop

Od 1.2.2015 bo uporabnikom na voljo Trgoskop v povsem novi preobleki. Bistvene novosti so:

 • hitrejše delovanje aplikacije,
 • prenova podatkovne strukture, ki bo omogočila tudi pregledovanje podatkov o najemnih poslih, finančnih najemih in stavbih pravicah (ko bo Geodetska uprava RS omogočila izdajanje teh podatkov)
 • izboljšan iskalnik poslov (možnost hkratnega iskanja po različnih vrstah nepremičnin)
 • dodani podrobni podatki o poslih v tabeli rezultatov (ID posla, leto izgradnje, pogodbena, netotlorisna in uporabna površina)
 • poenostavitev dela s tabelo rezultatov (izbor vseh poslov, prikaz števila vseh poslov, izvoz v XLS datoteko...)
 • posodobitev prikaza posla na zemljevidu, posnetku iz zraka in na reliefni karti
 • prikaz nepremičnine v naravi (na uličnem pogledu) 


28. 11. 2011 – Tretja nadgradnja aplikacije Trgoskop

Od 28. novembra 2011 je uporabnikom aplikacije Trgoskop ponujena nova funkcionalnost, ki omogoča shranjevanje in tiskanje grafičnega prikaza.

Grafični prikaz posla omogoča prikaz lokacije nepremičnin, ki so predmet posla, na ortofoto načrtu ali zemljevidu. Uporabnik lahko poljubno izbira med obema podlagama, spreminja merilo prikaza in se poljubno premika po prikazu. Nova funkcija, Priprava za tisk, omogoča shranjevanje in tiskanje poljubnega grafičnega prikaza.

 

19. 9. 2011 – Druga nadgradnja aplikacije Trgoskop

Od 19. septembra 2011 so uporabnikom aplikacije Trgoskop ponujene naslednje novosti:

 • shranjevanje poljubnih poslov v košarico,
 • izvoz poslov iz košarice v Excelovo datoteko,
 • prikaz osnovnih podatkov o poslih v košarici, ter
 • grafični prikaz in tiskanje osnovnih podatkov o poslih v košarici.

Za dodatne informacije v zvezi z nadgradnjami in aplikacijo Trgoskop nas lahko pokličete na 01/200 29 2901/200 29 29  ali nam pišite na pomoc@trgnepremicnin.si.

Kliknite za povečavoKliknite za povečavoKliknite za povečavoKliknite za povečavo

 

15. 6. 2011 – Prva nadgradnja aplikacije Trgoskop

S 15. junijem 2011 so uporabnikom aplikacije Trgoskop ponujene naslednje novosti:

 • Aplikacija Trgoskop omogoča grafični prikaz vseh poslov, ki ustrezajo iskalnim pogojem, na karti ali ortofoto načrtu (DOF). Uporabniki lahko poizvedujejo po poslih in dostopajo do detajlnih podatkov ter jih izvozijo v formatu PDF.
 • V aplikaciji Trgoskop je ocenjena popolnost podatkov o poslu. V seznamu rezultatov je za vsak posel podana ocena popolnosti. Posli so ocenjeni z vrednostjo od 1 do 4, kjer 1 pomeni popolne in 4 nepopolne podatke.
 • V aplikaciji Trgoskop je posodobljen grafični iskalnik, ki omogoča določitev območja iskanja na podlagi imena naselja, ulice in/ali hišne številke.
 • V izpisu podatkov o poslih lahko uporabniki aplikacije Trgoskop podajo opombe k posameznemu poslu, ki so vidne vsem uporabnikov. Uporabniki si na ta način lahko izmenjujejo izkušnje in komentirajo kakovost podatkov o poslih.
 • Aplikacija omogoča izpis neomejenega števila zadetkov, ki ustrezajo iskalnim pogojem. Če je število zadetkov večje od 100, se prikaže prvih 100 zadetkov, nato se s pritiskom na zeleni gumb izpiše naslednjih 100 zadetkov
 • V aplikaciji Trgoskop je spremenjen način prikazovanja podvojenih poslov. Podvojeni posli se v seznamu rezultatov prikažejo kot en zadetek. V seznamu rezultatov je dodan stolpec Podvojeni posli, ki vsebuje povezavo na podvojene zapise podatkov o posameznem poslu.

Za dodatne informacije v zvezi z nadgradnjami in aplikacijo Trgoskop nas lahko pokličete na 01/200 29 2901/200 29 29  ali nam pišite na pomoc@trgnepremicnin.si.

 

You'll need Skype CreditFree via Skype