CELOVIT VPOGLED V TRG SLOVENSKIH NEPREMIČNIN

Spletni portal Trg nepremičnin omogoča celovit vpogled v trg slovenskih nepremičnin. Grafični prikazi podatkov o stanju trga nepremičnin in aplikacija Trgoskop, ki omogoča enostaven vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, vam bosta ustvarili jasno sliko o dogajanju na slovenskem nepremičninskem trgu.

Kaj mi omogoča portal Trg nepremičnin?

  • spremljanje gibanja cen in prometa z nepremičninami v Sloveniji  Več...
  • listanje po pregledno zbranih periodičnih poročilih o trgu nepremičnin, ki jih pripravlja GURS
  • priprava izobraževanj na temo nepremičnin in prostorskih podatkov
  • uporabo aplikacije Trgoskop, ki omogoča vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami Več...

Komu je namenjen portal Trg nepremičnin?

Spletni portal Trg nepremičnin je namenjen vsem, ki jih zanima stanje trga nepremičnin v Sloveniji.